Nederlands
Wie is Jesse van Doren?

Jesse is an entrepreneur with a strong passion for digital marketing as well as helping companies achieve growth for their business through critical analysis.

What is Brize?

Jesse founded Brize with the idea that he could bring better insight to various companies through customized team workshops, hackathons, and events that address that business’s needs.

Wie is Jesse van Doren? What is Brize?

De robotisering staat voor de deur, maar wat betekent dit voor jouw positie op de arbeidsmarkt? We horen spookverhalen over tal van banen die verdwijnen, maar wat staat daar aan de andere kant tegenover?

Wie is Jesse van Doren?

Jesse is an entrepreneur with a strong passion for digital marketing as well as helping companies achieve growth for their business through critical analysis.

What is Brize?

Jesse founded Brize with the idea that he could bring better insight to various companies through customized team workshops, hackathons, and events that address that business’s needs.

Het is goed om eerst stil te staan bij de betekenis van robotisering, want wat is robotisering? De officiële betekenis is als volgt: "Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd."

En wat betekent het bij robotisering in algemene zin dan voor het werkgeluk dat we collectief ervaren? Het World Economic Forum publiceerde daar recent een uitgebreid rapport over.

Tip: de robotisering wordt ook wel aangeduid als de Vierde Industriële Revolutie. Taken voor werknemers veranderen, omdat zij meer technologie moeten toepassen om daardoor efficiënter te werken.

Benieuwd naar de banen die verdwijnen of die aan de andere kant juist ontstaan? Het zijn vooral repeterende taken die worden overgenomen door robots. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor belangrijke menselijke vaardigheden. Voorbeelden daarvan zijn:
- Creativiteit
- Kritisch denken
- Onderhandelen
- Overtuigen

Het zijn belangrijke menselijke vaardigheden, die we robots nog niet goed kunnen leren. Ook emotionele intelligentie blijft voorlopig onmisbaar. Banen waarin deze vaardigheden belangrijk zijn lijken daarom veilig voor de eerste golf van robotisering. En sterker nog, de kans is groot dat die vaardigheden zo belangrijk worden, dat daar omheen meer banen ontstaan.

Foto: Jesse van Doren | Robotisering pakt alle banen af! Of toch niet? 


Nieuwe banen dankzij robotisering
RTLZ interviewde een tijd geleden Anna Salomons, die als econoom verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Ze bevestigt dat er meer banen bij zullen komen, maar dat we daarin rekening zullen moeten houden met polarisatie. Bovendien geeft ze toe dat er banen zullen verdwijnen. Het gaat om werk op het gebied van administratie, waarvoor in veel gevallen een lagere of gemiddelde opleiding nodig is. "Een schoonmaker, kapper, postbode of docent hoeft zich geen zorgen te maken, maar mensen met administratieve banen wel.”

Nieuwe banen die ontstaan vragen veelal om een hogere opleiding, vaak gericht op technologie. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van algoritmes en het ontwikkelen van robots. Het zijn complexe en ingewikkelde taken, waar de robots zelf nog niet geschikt voor zijn. Het betekent dat er door de robotisering heel direct nieuwe banen ontstaan, ter vervanging van het werk dat wordt overgenomen door de geautomatiseerde medewerkers.

Effect op het werkgeluk
Toch hoeft de robotisering volgens experts niet eng te zijn. Uit onderzoek onder medewerkers in de technologische industrie blijkt namelijk dat het werkgeluk juist kan toenemen. Maar liefst 83 procent van de medewerkers ziet de digitalisering als een kans, omdat we techniek steeds meer omarmen en accepteren.

Het gaat om een onderzoek door FME onder ruim 6.900 medewerkers. Het Onderzoek Smart Working wijst uit dat banen niet simpelweg verdwijnen, maar zullen veranderen. De uitdaging neemt toe, waardoor het werk er leuker op wordt. Receptietaken en andere administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Er komt meer ruimte voor het creëren van betere belevingen en ervaringen, iets waar de klant uiteindelijk ook van profiteert.

Zodra de belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit meer ruimte krijgen neemt het werkgeluk toe. De herhalende taken nemen af, terwijl er meer uitdaging ontstaat om echt het verschil te maken. Het is een van de belangrijkste kansen die de robotisering te bieden heeft. We zouden er niet bang voor moeten zijn, maar op zoek moeten gaan naar die interessante uitdagingen. De manier van werken zal veranderen, waardoor het belangrijk is om ons nu voor te bereiden op de banen voor de toekomst.

Klaar voor de banen van de toekomst
Benieuwd naar de banen van de toekomst en in welke branche de grootste veranderingen zullen plaatsvinden? Met name de transportsector en administratieve sector zullen de komende jaren grote wijzigingen zien. Chauffeurs moeten rekening houden met geautomatiseerd vervoer en administratieve taken zullen steeds meer door robots of software worden uitgevoerd.

Het zijn de meer creatieve beroepen en sectoren waarin het belangrijk is om kritisch na te denken waarin er nieuwe uitdagingen ontstaan. De zorgsector kent enerzijds veel robotisering, terwijl er aan de andere kant veel behoefte is aan kritische denkers om de robots aan te sturen. Ook voor de retail liggen er interessante kansen, om meer in te zetten op creativiteit en repeterende taken te automatiseren. De robotisering biedt technologie om effectiever en efficiënter te werken, waardoor er meer ruimte ontstaat om met de belangrijke menselijke vaardigheden daadwerkelijke waarde toe te voegen.

Benieuwd hoe Jesse als spreker over robotisering kan bijdragen aan jouw event en hoe hij in de afgelopen jaren werkte voor Google, Netflix, BMW en meer dan 350 andere organisaties? Lees zijn verhaal en neem online contact met hem op. Je kunt dit doen bijvoorbeeld via het contactformulier onderaan deze pagina.

Vergelijkbare artikelen

Want to see how my team at Brize can help you integrate better into the smart cities of the future? Sign up for our newsletter.

Please enter your first name
Please enter your last name
Email address is invalid, please correct

Bedankt!

I have received your message and will be in touch very soon, thank you for your interest.